Privacy beleid Uitvaartvereniging De Laatste Eer Koedijk:

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Versie 0.3 05 april 2020

Dit document wordt op elke jaarvergadering als bespreekpunt opgenomen om de eigen privacy wensen en wettelijke eisen met elkaar te actualiseren.
Overkoepelend orgaan: Nardus. Website www.nardus.nl.

Administratie/persoonsgegevens: bij opzegging lidmaatschap: nog 1 jaar bewaren en dan wissen. 
Bij overlijden: gegevens 7 jaar bewaren (vanwege wettelijke vereisten). 
Onze vereniging gaat vertrouwelijk om met de privégegevens, overeenkomstig de AVG. Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. 
Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. 
Dit privacy-beleid is van toepassing op de diensten van Uitvaartvereniging De Laatste Eer Koedijk.  U dient zich ervan bewust te zijn dat Uitvaartvereniging De Laatste Eer Koedijk niet verantwoordelijk is voor het privacy-beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy-beleid te accepteren. Uitvaartvereniging De Laatste Eer Koedijk respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Algemene privégegevens:

Leden: Naam-woonadres-telefoonnummer-e-mail-bankrekeningnummer. Elk lid heeft altijd het recht deze toestemming in te trekken. Bij leden jonger dan 16 jaar tekenen de ouders. 

Vrijwilligers (bestuursleden en dragers): Naam-woonadres-telefoonnummer-e-mail-derden bankrekeningnummer.

Contractanten (bijv. uitvaartverzorgers) ): Naam-woonadres-telefoonnummer-e-mail-bankrekeningnummer.
Bij het eventueel registreren van bijzondere privégegevens dienen vrijwilligers ervoor te tekenen hiermee vertrouwelijk om te gaan (vrijwilligersovereenkomst). De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Uitvaartvereniging De Laatste Eer Koedijk of op die van een derde partij, zoals contractanten en uitvaartverzorgers Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. (zie ook hieronder: informatie van derden)
Binnen de nieuwe wetgeving is het aspect Doelbinding van belang:
– De Vereniging gebruikt de algemene privégegevens van het bestuur, de vrijwilligers en de leden alleen voor het verenigingsdoel en deze worden niet aan derden doorgegeven, uitgezonderd de gegevens nodig voor derden (bijv. de uitvaartverzorger) bij overlijden van een lid.

– Fotomateriaal heeft alleen betrekking op de verenigingsactiviteiten.

– Als vereniging worden er geen bijzondere gegevens geregistreerd van de leden (geloof, politieke voorkeur e.d.), alleen de gegevens die van belang zijn voor de doelbinding. De leden worden per mail, brief of via tijdschriften op de hoogte gehouden van de verenigingsactiviteiten.

– Foto’s die geplaatst worden door de websitebeheerder op de website en in de regionale bladen hebben alleen te maken met de verenigingsactiviteiten.

– De correspondentie aan alle leden wordt beheerd en verstuurd door de secretaris en de penningmeester.

– Onze primaire gegevens zijn: Naam-adres-woonplaats-telefoonnummer-e-mail-geboortedatum, geslacht en bankrekeningnummer. Deze gegevens worden beheerd door de secretaris/administrateur en de penningmeester. Het laatste gegeven wordt niet vermeld op de ledenlijst.

– Bereikbaarheid van de vereniging: op de website staan steeds de actuele gegevens van bestuur en commissies vermeld (met voorafgaand gevraagde toestemming).

Informatie van derden:

Informatie van derden wordt niet aan de leden gestuurd en de gegevens van de leden worden nooit aan derden doorgezonden. Belangrijke informatie van collega-verenigingen worden op de website vermeld.

Datalek:

Wanneer persoonsgegevens (die niet in het telefoonboek staan of via een zoekmachine zijn op te zoeken) “op straat” komen te liggen: een laptop crasht, of een USB raakt zoek: wordt dit bij het bestuur gemeld.

Cookies:

Wij verzamelen geen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten

Cookies uitzetten:

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en diensten op onze website, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen of feedback:

We controleren regelmatig of we aan dit privacy-beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy- beleid, kunt u contact met ons opnemen:
Uitvaartvereniging De Laatste Eer Koedijk.
Kanaaldijk 236
Mob: 06 -31 06 90 11
Mail: info@uitvaartverenigingkoedijk.nl

Belangrijke internetadressen:

www.uitvaartverenigingkoedijk.nl
www.nardus.nl
https://avgverenigingen.nl/kennisbank
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Praktische tips:

• Blokkeer altijd je beeldscherm bij het verlaten je werkplek (toets logo Microsoft en l );
• Laat documenten met persoonsgegevens nooit onbeheerd achter op bureau of bij de printer;
• Kies nooit voor automatisch opslaan van inloggegevens op je computer;
• Besef dat openbare netwerken niet veilig zijn;
• Let op wat je deelt via sociale media;
• Bedek altijd je webcam om ‘meekijken’ te voorkomen;
• Gebruik nooit de inlog van een collega en geef je inloggegevens ook niet door aan een collega;
• Zorg ervoor dat je mobiele telefoon beveiligd is met een inlogcode of lichaamsherkenning.