Bestuur

Voorzitter: B. Slooten    Secretaris: W.J. Ramaker    Penningmeester: J. Emmerik

Notuliste: R. van Luijn

Dragers

C. Bakker    J. de Bruin    B. de Bruin    A. Dekker

L. de Vet    Th. Rood    G. Koersen     F. Kaay

P. Vries