Bestuur

Voorzitter: B. Slooten

Secretaris: W.J. Ramaker

Penningmeester: J Emmerik

Website/Dragers en meldingen: F. Ploeger

Notuliste: R. van Luijn

Dragers

C. Bakker

J. de Bruin

B. de Bruin

A. Dekker

L. de Vet

Th. Rood

G. Koersen

F. Kaay

P. Vries