Bestuur

Voorzitter: B. Slooten    Secretaris: W.J. Ramaker    Penningmeester: C.J. Emmerik

Notuliste: R. van Luijn   Bestuurslid: G.M. Riekwel

Dragers

C. Bakker    J. de Bruin    B. de Bruin    A. Dekker

L. de Vet    Th. Rood    G. Koersen     F. Kaay

P. Vries