Geachte leden,

De afgelopen jaren zijn we een aantal malen geconfronteerd met het feit dat nabestaanden pas na de uitvaart ontdekten dat de overledene lid was van De Laatste Eer Koedijk. 
Dat heeft gevolgen voor zowel de nabestaanden als de vereniging. 

Gevolgen voor u en ons
Wij werken samen met één van onze uitvaartverzorgers. Een uitvaart die door één van onze uitvaartverzorgers wordt geregeld levert de nabestaanden een financieel voordeel op. 
Ook de vereniging krijgt een vergoeding voor de werkzaamheden die zij verricht en die de uitvaarder niet hoeft te doen. Een uitvaart die niet via één van onze uitvaartverzorgers is geregeld pakt dus duurder uit. 

Uitvaartverzorging Duin
Verder kunt u via de Uitvaartverzorging Duin gebruikmaken van de aula in het Zwarte Kerkje (Aula Noord) naast de begraafplaats in Koedijk. Zonde van uw misgelopen voordeel en zeker ook zonde voor De Laatste Eer. Met de korting die De Laatste Eer krijgt met de afhandeling van de uitvaart worden alle kosten van de vereniging betaald, zodat het geld dat de leden inleggen volledig aan de leden wordt besteed. 
Het is belangrijk dat u uw nabestaanden op de hoogte brengt van uw lidmaatschap en dat de uitvaart via De Laatste Eer Koedijk geregeld moet/ kan worden.
Laat uw familie weten waar het bewijs van lidmaatschap ligt. Wij hebben besloten dat een overlijden rechtstreeks bij De Laatste Eer Koedijk wordt gemeld. In dat gesprek kan dan worden gewezen op de consequenties van het kiezen voor een ander uitvaartbedrijf dan waar de Laatste Eer Koedijk mee samenwerkt. 

Bestuur

Voorzitter: B. Slooten    

Secretaris: W.J. Ramaker
   
Penningmeester: C.S. Emmerik

Bestuurslid/coördinator dragers: mw. G.M. Riekwel-Keeman

Website/bestuurslid: F. Ploeger

Dragers

A.J. de Bruin, J.P. de Bruin, G.J. Koersen, L. de Vet, C.P. Bakker, F.A.M. Kaaij, J. de Maijer.