Algemeen

Geachte leden, De afgelopen jaren zijn we een aantal malen geconfronteerd met het feit dat nabestaanden pas na de uitvaart ontdekten dat de overledene lid was van De Laatste Eer Koedijk. Dat heeft gevolgen voor zowel de nabestaanden als de vereniging. GEVOLGEN VOOR U EN ONS. Wij werken samen met een van onze uitvaartverzorgers. Een uitvaart die door een van onze uitvaartverzorgers geregeld wordt levert de nabestaanden een financieel voordeel op. Ook de vereniging krijgt een vergoeding voor de werkzaamheden die zij verricht en die de uitvaarder niet hoeft te doen. Een uitvaart die niet via een van onze uitvaartverzorgers is geregeld pakt dus duurder uit. Verder kunt u alleen via de firma Duin gebruik maken van de aula in het Zwarte Kerkje naast de begraafplaats in Koedijk. Zonde van uw misgelopen voordeel en zeker ook zonde voor De Laatste Eer. Met het geld dat verdiend wordt door de afhandeling van de uitvaart worden alle kosten van de vereniging betaald, zodat het geld dat de leden inleggen volledig aan de leden besteed wordt. Keren we enkel de vergoeding uit dan teren we op ons kapitaal in WAT KUNNEN IJ EN WIJ DOEN? 

Ten eerste is het belangrijk dat u uw nabestaanden op de hoogte brengt van uw lidmaatschap en dat de uitvaart via De Laatste Eer geregeld moet worden, Laat uw familie weten waar het bewijs van lidmaatschap ligt. Wij hebben besloten dat een overlijden weer rechtstreeks bij De Laatste Eer wordt gemeld. In dat gesprek kan dan worden gewezen op consequenties van het kiezen voor een ander uitvaartbedrijf.