Berichtgeving van het bestuur Uitvaartvereniging De Laatste Eer Koedijk.

Op basis van recente wetgeving zijn wij als uitvaartvereniging verplicht om de contributie periodiek te verhogen. Deze wet zorgt ervoor dat de financiële reserves voldoende groot zijn om de aangegane verplichtingen jegens de leden te kunnen voldoen. Het bestuur van De Laatste Eer heeft een actuaris geraadpleegd. De actuaris heeft becijferd dat de contributie in 2021 en 2022 licht verhoogd moet worden. De contributie voor 2021 is vastgesteld op € 5,75 per lid en in 2022 zal de contributie naar € 5,95 worden verhoogd.

Heeft u hierover vragen, dan kunt u mailen naar info@uitvaartverenigingkoedijk.nl

Uitvaartvereniging De Laatste Eer KoedijK

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Koedijk is opgericht in is 1922 en is ontstaan uit een onderlinge betrokkenheid. Je diende elkaar als dorpsgenoten immers te steunen in moeilijke tijden, een dergelijke vereniging is dan heel belangrijk.

Uitvaartvereniging De Laatste Eer KoedijkUitvaartvereniging De Laatste Eer KoedijkUitvaartvereniging De Laatste Eer Koedijk
Uitvaartvereniging De Laatste Eer KoedijkUitvaartvereniging De Laatste Eer KoedijkUitvaartvereniging De Laatste Eer Koedijk

Wat doet De Laatste Eer voor haar leden

  • Wij regelen de financiën van de uitvaart.
  • Wij werken nauw samen met onze uitvaartverzorgers, daardoor wordt de uitvaart voor u goedkoper.
  • U krijgt plaatselijke dragers.
  • U krijgt een bijdrage in de uitvaartkosten.