Pro Forma Factuur

Bespreking uitvaartleider en verzorgen van de uitvaart €           796,50 
Opbaring in uitvaartaula ‘Noord’ €           682,50 
Uittreksel uit het overlijdensregister €             13,80 
Kist model 1.80HC8 extra €           705,00 
60 x rouwcirculaires á € 2,35 (+ zetkosten € 87,50) €           228,50 
60 x porti á € 0,92 €             55,20 
1 x verzendset á € 6,95 €               6,95 
Condoleanceregister €             25,00 
Rouwauto overbrengen van huis naar uitvaartaula ‘Noord’ €           228,00 
Rouwauto crematorium Schagen €           252,00 


Advertentie Alkmaarsche Courant €           450,00 


Administratiekosten €             40,00 


Crematie – Afscheid met gebruik van accomodatie, 60 minuten €         1.359,00 
50 x Cake €             65,00 
100 x Koffie/thee €           225,00 
10 x Frisdrank €             22,50 


Saldo €         5.154,95 


Pakketwaarde uitvaartvereniging De Laatste Eer Koedijk €          -325,00 


Totaal factuur €         4.829,95