Pro Forma Factuur


Bespreking uitvaartleider en verzorgen van de uitvaart
Opbaring in uitvaartaula ‘Noord’
Uittreksel uit het overlijdensregister
Kist model 1.80HC8 extra
50 x rouwcirculaires á € 2,95 (+ zetkosten € 95,-)
50 x porti á € 0,98
1 x verzendset á € 7,50
Condoleanceregister
Rouwauto overbrengen van huis naar de uitvaartaula
Rouwauto crematorium Schagen

Advertentie Alkmaarsche Courant

Administratiekosten

Crematie – Afscheid met gebruik van accomodatie, 60 minuten
50 x Cake
100 x Koffie/thee
10 x Frisdrank

Saldo

Pakketwaarde uitvaartvereniging De Laatste Eer Koedijk

Totaal factuur

 €                   898,90 
 €                   761,25 
 €                     14,80 
 €                   500,00 
 €                   242,50 
 €                     49,00 
 €                       7,50 
 €                     30,00 
 €                   270,00 
 €                   297,00 

 €                   500,00 

 €                     40,00 

 €                1.360,00 
 €                     75,00 
 €                   250,00 
 €                     27,00 

 €                5.322,95 

 €                  -325,00 

 €                4.997,95