Natuurbegraafplaats Geestmerloo

Een eeuwigdurende rustplaats in de natuur

Over ons

Natuurbegraafplaats Geestmerloo ligt aan de zuidkant van het recreatie- en natuurpark Geestmerambacht. Het is een bijzonder project waarbij voormalig landbouwgebied wordt omgevormd naar nieuwe natuur.

In de Middeleeuwen maakten de “Geestmannen”, de toenmalige bewoners, de drassige grond geschikt voor landbouw. Omstreeks 1800 schakelden zij over op tuinbouw. Voor hun akkers was de vruchtbare bagger uit de sloten heel belangrijk, door het vele baggeren werden de sloten steeds breder en ontstond het ‘Rijk der Duizend Eilanden’. 

Het bewerken van de gronden was voor de tuinbouwers zeer arbeidsintensief en zwaar. Er was een versnipperd grondgebruik en de verkavelingtoestand was uitermate slecht. Bijna alle kavels waren uitsluitend per schuit bereikbaar. Ook het aantal kavels per bedrijf was zeer groot. De toepassing van moderne productiemethoden was vrijwel niet mogelijk. 

In de jaren zestig werd besloten om door middel van ruilverkaveling het Geestmerambacht te reconstrueren. Zo werd het ook mogelijk een groot recreatiegebied aan te leggen dat grenst aan het bestaande natuurgebied ‘Kleimeer’. 

In het Geestmerambacht moest voor de uitvoering van de ruilverkaveling zand worden gewonnen voor wegen en woonwijken (o.a. van Alkmaar). Hierdoor is de grote plas ‘ De Zomerdel’ ontstaan.

Natuurbegraafplaats

Sinds ongeveer 40 jaar bestaan natuurbegraafplaatsen in Engeland. In Nederland zijn de meeste natuurbegraafplaatsen in de afgelopen 10 jaar begonnen. Het idee om ook in Alkmaar een natuurbegraafplaats te beginnen is afkomstig van de conceptueel denker Charles Lourens. Hij wist het recreatieschap Geestmerambacht in 2014 te enthousiasmeren voor het plan om 24 hectare beschikbaar te stellen.

Geestmerloo is een samenwerkingsverband tussen Geestmerambacht, Dunweg Uitvaartzorg en Natuurbegraafplaatsen Van Waarde. Na een lange voorbereidingsperiode wordt in 2019 begonnen met de realisatie van de natuurbegraafplaats. In de zomer van 2020 wordt Geestmerloo geopend.

Telefonische bereikbaarheid

Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Natuurbegraafplaats Geestmerloo ligt vlakbij Alkmaar, aan de Nauertogt 21a te Koedijk.

072-3030220

info@geestmerloo.nl

www.natuurbegraafplaats-geestmerloo.nl