Voor € 6,25 per jaar kan je lid worden van Uitvaartvereniging De Laatste Eer Koedijk, hiervoor geld de inkoopsom.
Inkoopsommen zijn op leeftijdscategorie:

  • Van 0 t/m 9 jaar geen inkoopsom.
  • Van 10 t/m 29 jaar € 20,00
  • Van 30 t/m 49 jaar € 40,00
  • Voor 50 jaar en ouder betaalt men € 60,00

U kunt ook voor € 8,00 lid worden maar dan zonder inkoopsom.


Bij overlijden van een lid verleent de vereniging een bijdrage in de kosten van de uitvaart. De bijdrage bedraagt.

  • A: voor leden van 0 t/m 9 jaar € 125,00
  • B: voor leden van 10 jaar en ouder € 325,00


Maakt u om wat voor reden dan ook geen gebruik van onze vaste uitvaartverzorger, dan heeft u geen recht op een van bovenstaande bedragen. Het bedrag dat dan wordt uitgekeerd is € 125,00

Wilt u lid worden van Uitvaartvaartvereniging De Laatste Eer Koedijk? ga hier verder
Prijswijzigingen voorbehouden.

Berichtgeving van het bestuur Uitvaartvereniging De Laatste Eer Koedijk.

Op basis van recente wetgeving zijn wij als uitvaartvereniging verplicht om de contributie periodiek te verhogen. Deze wet zorgt ervoor dat de financiële reserves voldoende groot zijn om de aangegane verplichtingen jegens de leden te kunnen voldoen. Het bestuur van De Laatste Eer heeft een accountant geraadpleegd. De accountant heeft becijferd dat de contributie in 2023 licht verhoogd moet worden. De contributie voor 2022 is vastgesteld op € 5,95 per lid en in 2023 zal de contributie naar € 6,25 worden verhoogd.

Heeft u hierover vragen, dan kunt u mailen naar info@uitvaartverenigingkoedijk.nl